Adli ses nedir? 

Adli ses, nihayetinde bir mahkemede veya başka bir resmi mekanda kabul edilebilir kanıt olarak sunulabilecek ses kayıtlarının elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesiyle ilgili adli bilim alanı olarak tanımlanır.

Sesli adli kanıtlar, kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen bir ceza soruşturmasından veya bir kaza, dolandırıcılık, iftira suçlaması veya başka bir sivil olaya ilişkin resmi bir soruşturmanın parçası olarak gelebilir.

Adli sesin birincil yönleri, sesli kanıtın gerçekliğini belirlemek, konuşma anlaşılırlığını ve düşük seviyeli seslerin duyulabilirliğini iyileştirmek için ses kayıtlarının geliştirilmesini gerçekleştirmek ve konuşanları belirleme, diyalogu yazıya dökme ve suçu yeniden yapılandırma gibi sonik kanıtları yorumlama ve belgelemedir.

Ses adli bilişimi dijital sinyal işlemeyi kapsamlı bir şekilde kullanır. Uyarlamalı filtreleme ve ayrık Fourier dönüşümleri gibi teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Delil Bütünlüğü

İlk olarak, delil bütünlüğü incelenir. Bunlar;

  • Kanıt oluşturmak için ne tür ekipman kullanıldı? 
  • Kanıtlar, oluşturulduğu andan mahkeme salonuna teslim edilene kadar, müfettişler ve bilirkişiler kadar nasıl ele alındı? 
  • Gözetim zincirinin ana hatlarını çizen gerçek gözetim zinciri belgeleri ve raporları var mı? 
  • Bazen, sesli kanıtın gerçekliğini güçlendirecek olan, kolluk kuvvetlerinden alınan bir gözaltı zinciri kaydı eklenecektir.
  • Gözaltı zinciri soruşturması tutarsızlıklar ortaya çıkarırsa, çoğu zaman bu kaydın özgünlük ve bütünlükten yoksun olduğu belirlenir.

Gözlem Zincirinin Oluşturulması:

Bilirkişi, orijinal kaynaktan kanıtları alabiliyorsa, çoğu durumda bu, UYGUN ŞEKİLDE YAPILDIĞINDA, otomatik olarak gerçek bir gözetim zinciri oluşturacak ve oluşturacaktır. Bu geri alma işlemi, uzmanın geri alma işlemi sırasında ne yaptığının doğru bir kaydını sağlamak için video kaydı veya görüntüler aracılığıyla belgelenmelidir. Kayıt(lar)a ulaşmak mümkün değilse, adli tıp uzmanı kanıtlarla birlikte gelen tüm belge ve raporları dikkatli bir şekilde incelemelidir. Ancak, gözaltı zinciri tesis edilemezse, adli tıp uzmanı, gözaltı zincirinin gerçekliğini belirlemek için, örneğin aslının talebi gibi, diğer tekniklere ve kendi uzmanlıklarına güvenmelidir.

 

ORİJİNAL DELİL

“Genel bir kural olarak, bir adli ses laboratuvarı orijinal kaydı veya mevcut olan en eski nesli talep etmelidir. Orijinal bir kayıt, sesin kurtarılabilir bir depolanmış formatta ilk tezahürüdür. Orijinal kayıt analog ortamdaysa, oynatma ve çoğaltma, parazit oluşturan ve sinyali az da olsa bozan fiziksel işlemlere dayanır. Bir analog kaydın bir kopyası asla tam bir kopya olamaz. Orijinal bir dijital kayıt, akustik ses sinyalinin üretilebildiği bir bit akışıdır. Bu bit akışının tam kopyaları yapılabilir. Dijital kanıtlarla, kopyalamanın her aşaması nesiller arasında kalite kaybı olmadan kesin olabilir. Kesinlik, bir karma işlevi kullanılarak test edilebilir ve onaylanabilir. Bu nedenle, kaydedilmiş bir dosyanın bir bit akışı kopyası orijinaline eşdeğerdir.” 

GERİ ALMA YÖNTEMLERİ:

“Kayıtlı delili güvence altına alma yolları, kaydedilen sinyal üzerindeki etkilerine göre değerlendirilmeli ve delili mümkün olduğunca orijinaline yakın bir durumda muhafaza eden mevcut aktarım yöntemi seçilmelidir. Hangi mevcut araçların en yüksek kaliteyi üreteceği belli değilse, birden fazla toplama aracı kullanın.”  Uygun alma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Orijinal kaydedici/kayıt sistemi

Orijinal depolama ortamının adli bir görüntüsü

Orijinal dosyanın/dosyaların adli görüntüsü

Orijinal depolama ortamından verilerin dosya aktarımı

Diğer; analog aktarım, dijital sinyal aktarımı, kopyalama vb.

Ses dosyalarınızı netleştirmek ve ses karşılaştırması yapmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Alanında uzman çalışanlarımız ses dosyalarınızı netleştirerek ses karşılaştırması yapmakta ve uzman görüşü hazırlamaktadır.