Fikri ve Sınai Haklar Kanunu Çerçevesinde Adli Bilişim Tespitleri

 

fikri-sınai-incelemeler5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kişi veya kurumlara ait herhangi bir hakkın başkaları tarafından ihlal edilmesi vakaları özellikle internet kullanımının da artması ile oldukça çoğalmıştır

Kolluk birimleri her ne kadar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında bu durumla mücadele etmeye çalışsa da çoğu durum tespit edilememekte veya durum şikayete tabi suçlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Çoğu durumun şikayete bağlı suçlar kapsamına girmesi nedeni ile, kamu mercilerine başvurmadan önce vakayı daha anlaşılır hale getirmek ve şikayetin temellerini sağlam oluşturmak adına durumun konunun uzmanları tarafından tespit edilmesi ve uygun bir mutalaa hazırlanması gerekmektedir..

ABH Özel Adli Bilişim Laboratuvarı olarak HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında Fikri ve Sınai Haklar ile alakalı uzman görüşleri (uzman mütalaası) hazırlanmaktadır.

İnternet ortamında izinsiz paylaşımı yapılan her çeşit fikri mülkiyete haiz eserin araştırılması, karşılaştırılması, tespit edilmesi, faillerin tespit edilmesi ve raporlanması,

İnternet üzerinde yayınlanan film, dizi, video, fotoğraf vb. eserin araştırılması, karşılaştırılması, tespit edilmesi, faillerin tespit edilmesi ve raporlanması,

Oyun, yazılım ve uygulamaların kopyalanması veya lisans ihlali (lisanssız yazılım tespiti- crackli yazılım tespiti vb.) yapılması eylemlerinin eserin araştırılması, karşılaştırılması, tespit edilmesi, faillerin tespit edilmesi ve raporlanması,

BSA tespitleri, Sahte yazılım, Crackli yazılım, lisanssız yazılım kullanımına dair yapılan bilirkişi raporları hakkında teknik değerlendirme yapılması,

Sahte, imitasyon veya ruhsatsız ürünlerin internette kanunlara aykırı olarak satışının yapılması eylemlerinin araştırılması, tespit edilmesi ve raporlanması

Resmi bilirkişi sıfatı ile (mahkeme veya savcılıkca resmi görevlendirme yapılması halinde) yerinde inceleme, tespit ve raporlama

Hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için tüm hukuki ve etik kuralları ışığında ve tam gizlilik ile yürütmekteyiz.