HTS,GPRS,CGNAT ve BAZ Adli Bilişim incelemeleri

Adli soruşturma ya da kovuşturma kapsamında şüpheli ya da mağdurların belirli zaman dilimlerinde nerede olduğu, kimlerle irtibat kurduğu, hangi web siteleri ya da sunuculara eriştiği ya da internet kullanım bilgileri önem arz etmektedir. Bahse konu kayıtlar Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından gerekli adli merci taleplerine cevap olarak sağlanmaktadır. Ancak her adli/idari dosya için bu kayıtların sağlanmadığının önceden bilinmesinde yarar vardır.

HTS Kayıtlarında yer alan GSM, Sabit Telefon vb. Görüşme Kayıtlarının İncelenmesi

Herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma sürecinde şüpheli ya da mağdur olarak birtakım kişilerle belirli bir zaman diliminde görüşmüş olmak ya da görüşmemiş olmak lehinize bir delil oluşturabilir. Aynı şekilde bazı kişilerle SMS alıp vermek te aynı kapsamda değerlendirilebilir. Bu şekilde bir ispata ihtiyaç duyduğunuzda dosyanıza gelmemişse eğer HTS kayıtlarınızı özellikle istemenizi ya da zaten talep edilmişse bunların bir uzman gözüyle incelenmesini istemeniz yerinde olacaktır. Bu kayıtların yanında bahse konu kayıt anında işlemin hangi baz istasyonunda yapıldığına dair de bir alan bulunmaktadır. GSM, SMS, ya da diğer sabit ya da Uluslararası görüşme kayıtlarının olduğu belgelerin nasıl okunacağı ve yorumlanması gerektiği tecrübeli bir Uzman tarafından yapılması gereken bir inceleme olduğunu unutmayın.

GPRS kayıtlarının incelenmesi

GPRS kayıtları, genel anlamıyla, şahısların Internet kullanımları hakkında gönderilen / alınan veri boyutu ve zaman aralığı parametreleriyle birlikte bilgi sağlar. Ayrıca İnternet kullanımı bilgisi olmasına rağmen baz istasyonu bilgisinin de bu kayıtlarla birlikte gönderildiği bilinmektedir. GPRS kayıtları şahsın o sürelerde Internet kullandığını işaret etmekle birlikte hangi Internet adresine hangi portlardan erişim yapıldığına dair detay içermemektedir. Çoğu zaman HTS kayıt incelemelerinde değerlendirilmeye alınan ancak eksik değerlendirilmelere tabi tutulduğu anlaşılan bir kayıt türüdür ve kesinlikle alanında uzman kişilerce yorumlanmalı ve gerçek dışı çıkarımlara yol açacak şekilde ele alınmamalıdır.

hts-inceleme

CGNAT Kayıtlarının İncelenmesi

CGNAT Carrier Grade Network Address Translation kavramının kısaltması olup, son yıllarda artan mobil hat kullanımından kaynaklı olarak sınırlı IP adreslerinin çok sayıda mobil abonesine paylaştırıldığı bir adres dönüşüm ve paylaşım modelidir. Ülkemizde genel itibariyle yaklaşık 20 kişinin bir IP adresini paylaştığını söyleyebiliriz. Bu paylaşımların başarıyla gerçekleştirilmesi için IP adresi yanında port bilgisinden destek alınır. Bu bağlamda aynı IP adresini kullanan her bir kullanıcıya bağlantılarını sürdürmek üzere farklı kaynak port numarası atanır. İşte bu süreçte kime ne zaman hangi IP adresi ve port numarası atandığı ve hangi hedef IP adresine ve porta hangi zamanda erişim yaptığının tutulduğu kayıtlara CGNAT kaydı denir.

 

Baz İstasyon bilgilerinin incelenmesi

Günümüzde uygulanan şekliyle, yukarıda anlattığımız kayıt türlerinin hepsiyle birlikte Baz istasyonu verileri de sunulmaktadır. Ancak her kayıt türü için baz istasyonu verisinin değerlendirilmesi farklılık arz eder. Baz istasyonu verilerinin kayıt zamanlarıyla ilişkili değerlendirilmesi de yine tecrübeli uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Baz istasyonu verilerini doğrulama temelinde kullanmak için gerekli ön bilgiler olmaksızın yapılacak çıkarım ve değerlendirmeler anlamsız olacaktır.

baz-istasyon-inceleme

Kayıtların karşılaştırmalı olarak incelenmesi

HTS, CGNAT ve GPRS kayıtları birbirinden farklı gerçekliklere işaret eder. Ancak birbirleriyle çelişmemesi gereken noktalar bulunmaktadır. Adli Bilişim Hizmetleri olarak bu noktada geliştirdiğimiz özel bir platform üzerinde her türlü çapraz karşılaştırma yapılarak varsa tutarsızlıklar ortaya çıkarılmaktadır.

 

Adli Bilişim Hizmetleri olarak, uzman kadromuz ile;

Savcılık Soruşturma dosyalarında veya Ağır Ceza / Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen dava dosyalarından;

  • Örgütlü Suçlar,
  • Terör suçları,
  • Hırsızlık,
  • Yağma (Gasp),
  • Kasten Adam öldürme ( Cinayet ),
  • Tehdit,
  • Şantaj,
  • Hakaret,
  • Nitelikli Cinsel Saldırı,
  • İrtikap, Rüşvet,
  • Resmi Belgede Sahtecilik,
  • Nitelikli Dolandırıcılık
  • Uyuşturucu,
  • Kaçakçılık,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk.

Müşteki veya Şüpheli /şüpheliler ile Sanık / sanıklar’a ait olan telefon hatları (gsm- sabit hatlar) üzerinde Telefon Görüşme Trafiği, HTS, GPRS ve CGNAT Kayıtlarının İncelenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu konular ile alakalı CMK 67. Maddesi’ne göre Teknik Uzman Görüşü / Uzman Mütalaası hazırlanmaktadır.