Görüntü kaydı, analizi ve çözümü, fotoğraf karşılaştırmalı kişi tespiti

Günümüz koşullarında dijitalleşmenin de artmasıyla birlikte fotoğraf çekimi ve video kaydının alınma sitemi hayatımızın her anında karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda yaşanılan ya da yaşanılacak olan herhangi bir olay kayıt altına alınmaktadır. Teorik olarak hayatın idame edilmesi ve güvenliğin sağlanması için güzel bir imkân olsa da, pratik de bu kayıtların adli görüntü olarak delil olarak kullanılması mümkündür.

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız fotoğraf makineleri, iş yeri güvenlik kameraları (CCTV), banka güvenlik kameraları, mobese kameraları, cep telefonu kameralarından elde edilebilecek görüntüler savcılık ve mahkemeler tarafından delil / adli görüntü olarak kullanılabilmektedir. Adli görüntü, herhangi bir adli vaka durumda delil niteliği taşıyan ve olayın aydınlatılmasını sağlayabilecek yukarıda bahsettiğimiz kayıt cihazlarından elde edilmiş görüntülerdir.

Adli görüntülerin incelenmesi sırasında yazılımsal ya da manuel olarak müdahale gerektirebilir. Görüntü dosyalarının ve video dosyalarının incelenmesi sırasında kullanılabilecek yazılımlar ( Amped FIVE, DVR Data Recovery, DVR Examiner, vb.) iyileştirme ve onarma kısmında işlerin hızlandırılması bakımından yardımcı olmaktadırlar. Bir görüntü inceleme sırasında uygulanabilecek adımlar sırasıyla zenginleştirme, olay kurgusunun ortaya çıkarılması, görüntülerin karşılaştırılması ve manipülasyon / hile tespiti olabilmektedir.

Adli Bilişim Hizmetleri olarak, Görüntü İnceleme ve İyileştirme uzmanlarımızca, olaya ait ( Adli veya idari Soruştuma / kovuşturma- Mahkeme ) Fotoğraflar ve Güvenlik kameralarından / CCTV elde edilmiş görüntü incelemelerinizde yaptığımız hizmetler ise;

  • Görüntü Zenginleştirme : Adli bir vaka sonucu elimize ulaşan görüntü üzerinde yorumlamaların yapılabilmesi için öncelikli olarak zenginleştirme işlemlerinin yapılması gerekebilir. Bu işlem genelde iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar ise;
    • Görüntü iyileştirme
    • Görüntü onarma olarak adlandırılabilir.

Bu aşamalarda yazılımsal ya da manuel olarak görüntülerin adli kopyalarına müdahalede bulunulabilir.  Bu işlemlerle eldeki Fotoğraf veya video / görüntü dosyası netleştirilir.

 

  • Olay Kurgusunun Ortaya Çıkarılması : Gerçekleşmiş bir adli olay sonrasında savcılık veya ilgili mahkeme birimleri tarafından yada taraflar ile Avukatları tarafından CMK 67. Maddesi / HMK 293. maddesi uyarınca delil olarak nitelendirilmesini sağlayacak bir şekilde olayı aydınlatan video olay kurgularının oluşturulması sürecidir. Görüntü zenginleştirme aşamasında teknik yöntemler yardımıyla zenginleştirilen görüntüler üzerinde kurgu çalışması yapılarak ilgili birime sunulması için kronolojik bir kurgu ortaya çıkarılır. Yapılan bu işlem itibariyle olayın şüphelisinin olayı gerçekleştirme safhası veya daha öncesinden başlanılarak konumda istenilen zamana veya daha öncesine gidilerek olay kurgusunun çıkarılmasıdır.

Buradaki amaç olayın aydınlatılmasına yönelik şahsın tespit edilebilecek, yada şahıs karşılaştırmasına imkan verecek görüntüsünün de elde edilebilmesidir.

  • Görüntü Karşılaştırma : Adli Makamlardan ( Savcılık / Kovuşturma – Mahkeme ) veya idari makamlardan ( Teftiş Kurulları, İç Denetim Birimleri, Hukuk Müşavirlikleri vb.) tarafından Bilirkişilik kanunu çerçevesinde yada CMK 67. /son ile HMK 293. Maddeleri uyarınca Uzmanlarımıza gönderilen görüntüler içerisinde karşılaştırılması istenilen şahıslar ile şüpheli olduğu düşünülen şahıslara ait fotoğraflar arasında morfolojik ve antropometrik yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı incelemeler yapılır. Bu karşılaştırmalı incelemeler ayırt edici yönler kullanılarak araçlar ve diğer nesneler arasında da yapılabilir. Belirli bazı bilimsel teknikler kullanılarak yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda benzerlik veya farklılık görülen bölgeler esas alınarak bilimsel metotlara dayalı Uzman Görüşü / Uzman Mütalaası raporlaması ilgili birime yapılır.
  • Manipülasyon Analizi : Video görüntülerinde ya da fotoğraflar üzerinde anlam bütünlüğünün bozulması amacıyla yapılmış olabilecek herhangi bir ekleme çıkarma işlemleri olup olmadığı hususunda teknik incelemeler yapılır. Bu incelemeler verinin durumuna göre yazılımsal ya da manuel olarak yapılabilir. Yapılan bu incelemeler sonucunda verinin üzerinde herhangi bir manipülasyon tespit edilirse uzman inceleme sonuçları iyileştirmiş veriyle ve arda kalan diğer hususlar ile sentezlenerek ilgili birimlere raporlaması yapılır.
  • Steganografi Tespiti : Steganografi, mesajı gömme yoluyla bilgiyi saklama sanatı ve bilimidir. Yada diğer tabir ile Steganografi; bir resmin yada video’nun içine farklı bir bilgi gizleme de denilmektedir.

Bu yaklaşım, bir nesnenin içerisine bir verinin gizlenmesi olarak da tanımlanabilir. Bu yaklaşımla ses, sayısal resim, video görüntüleri üzerine veri saklanabilir. Görüntü dosyaları içerisine saklanacak veriler metin dosyası olabileceği gibi, herhangi bir görüntü içerisine gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilir. Bu yaklaşımda içine bilgi gizlenen ortama örtü verisi (cover-data), oluşan ortama da stego-metin (stego-text) veya stego-nesnesi (stego-object) denmektedir. İçerisinde veri olduğu şüphelenilen herhangi bir adli görüntü dosyası veya video dosyası üzerinde belirli bazı şifreleme / şifre kırma yöntemleri kullanılarak içerisindeki verinin açığa çıkarılması işlemidir.

.