HTS Raporu; kişilerin üzerlerine kayıtlı GSM numaraları üzerinde gerçekleştirilen arama, aranma, sms alma, sms gönderme, mobil veri kullanımının (gprs bağlantısı) gerçekleştirildiği konum/baz istasyonu bilgilerinin konum, saat, arama-aranma süresi, mobil veri kullanım süresi olarak tutulduğu verilerdir. Bu veriler ancak ve ancak mahkeme yolu ile sadece BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından tarih ve zaman dilimi belirtilerek istenebilmekte olup; kişiler kendi istekleri doğrultusunda bu verilere erişemezler.

Talep edilen HTS bilgilerinin BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından dosya içerisine sunulması sonrasında bu raporun alanında uzman kişilerce çözümlenmesi ve raporlanması gerekmektedir.HTS Raporları incelemede Adli Bilişim Hizmetleri uzman ekibi en doğru yorumlamayı, bilgiyi ve raporlandırmayı sizlere sunmak için yanınızda.

HTS RAPORU talebi hangi durumlarda gerçekleşir?

Kişilerin özel hayat gizliliği kavramına giren bu görüşme kayıtlarının adli makamlarca istenmesi için TCK.’da yer alan;

Rüşvet durumları (Madde 252),

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

Nitelikli hırsızlık (madde 142)

Yağma (Madde 148, 149)

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Parada sahtecilik (Madde 197),

Fuhuş durumları (Madde 227),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (Madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

İşkence (Madde 94, 95),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188) Yukarıda bahsedilen maddeler doğrultusunda HTS kayıtları istenebilir ve alanında uzman kişi veya kurumlardan (Adli Bilişim Hizmetleri) inceleme talep edilebilir

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir